ABOUT PROJECT

Info

The RE-TOOLING RESIDENCIES project is addressed to both arts communities and art institutions looking to create arts residency centers in Eastern Europe and to cooperate with existing centers of this kind.
The project aims to foster cooperation and mutual support between arts institutions from the east and west of the EU as regards arts residency programs. This will be achieved through exchanges of experience, knowledge sharing, and support of the professional development of cultural cadres.
A study and research program begun at an international conference (November 16 –19, 2009) has enriched the project with practical and theoretical knowledge of issues like the mobility of artists and trans–national collaboration between organizations differing in terms of their institutionalization. The program also represents a deepening of cooperation between institutions from the ‘old’ and ‘new’ EU member states.
In the nineteen months following the conference described above, seven selected individuals will carry out study visits at specific arts residency programs (including, but not limited to, project co–organizers), where they will learn about the varying methods of organizing creative residency programs, participate in supervising projects being pursued under residency programs, and meet extensively with artists and specialists.


Polish version / wersja polska:

RE-TOOLING RESIDENCIES to projekt adresowany do środowisk i instytucji artystycznych zainteresowanych współpracą i tworzeniem ośrodków rezydencji w Europie Wschodniej. Założeniem projektu jest rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami artystycznymi ze Wschodu i Zachodu UE poprzez wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i wspieranie profesjonalnego rozwoju pracowników kultury. Poprzez program studyjno-badawczy, poprzedzony Międzynarodową Konferencją w dniach 16-19 listopada 2009, projekt zapewnia zarówno wiedzę praktyczną jak i teoretyczną w zakresie mobilności artystów, międzynarodowej współpracy organizacji o różnym stopniu instytucjonalizacji oraz pogłębia współpracę między starymi i nowymi krajami Unii Europejskiej. W ciągu 19 miesięcy następujących po konferencji 7 wybranych osób odwiedzi uznane programy rezydencyjne (m.in. współorganizatorów projektu) gdzie zapoznają się z różnymi metodami organizacji programów pobytów twórczych, wezmą udział w administrowaniu projektami, spotkają się z artystami i specjalistami.